نام
100907
صندلی ولوو بنزisringhausen
101403c
کابین اکسورعقب 1845
105103c
کابین عقب رنو وارداتی420 پرمیوم
100300
کیسه باد صندلی اکتروس
106203c
کابین عقب اتاق کامل A7
100400
کیسه صندلی ایویکو یورتک
102503c
کابین عقب مان کامل بدون سوپاپ
103201c
کابین جلو کامل اسکانیا340-p400
103303c
کابین عقب کامل اسکانیا340-p400
106903c
کابین کامل ولووfh500
15242
پیم ریش کمرشکن3.5 اینچ
15241
بشقاب پیم ریش کمرشکن3.5 اینچ
15219
پیم ریش تریلر بدون بشقاب 2اینچ
14847
بوش کمک فنرولووfm9
14786
میل موجگیر عقبfh500
11804
کیت کاملل ترازویی پایه اتاق fh
10292
کیت کامل لاستیک صابونی ریشjost
10196
کیت تعمیری محور ولوو
10196
کیت تعمیری محور ولوو
8814
بوش موجگیر چاکدارd42
8184
هفتی وهشتی مان f2000
8107
بوش موجگیر جلو fh12- قدیم
7236
بوش پایه اتاق مان
رنو خالی
کیسه کابین رنوT- خالی
رنو کامل
کیسه کابین رنوT- کامل
کمپرسور2
کمپرسور باد دوقلو
درجه باد ای ام سفید
درجه باد 220 PSI سفید
درجه باد350
درجه باد 350 PSI سفید
درجه باد ویر سفید
درجه باد 1/4 رزوه از پشت سفید VIAIR
14701
لاستيک ريش14701
14635
صابوني ريش14643
14641
فک بالاگير14641
14642
فک بالاگير14642
14643
فک بالاگير 14643
11434
کمک فنر11434
11454
کمک فنرBPW-سه محور 11454
15039
رو فنري 15039
14896
قرقره کفشک 14896
7635
بوش مندل کوتاه7635
15402
لوازم سگ دست اسکانيا 15402
15264
ميل فرمان کوتاه15264
13929
بوش پايه اتاق عقب اکتروس13929
13249
واشرتسمه اي لاي فنر13249
12166
گردگيردسته دنده12166
9482
سیم درب چپ آکتروس9482
9483
سیم درب آکتروس راست9483
11613
بوش فنرعقب بنز10تن11613
11612
بوش فنرجلوبنز10تن11612
10781
قرقره تسمه سفت کن10781
8508
شیلنگ منبع انبساط اکتروس8508
7905
لاستیک موج گیر7905
10000
چدنی روی فنر10000
11797
میل تعادل موج گیراتوبوس ولوو(دوقلو)11797
10148
سیبک فرمان سرکج 10148
10949
سیبک لیبردنده رزوه بیرون اتوبوس اسکانیا10949
9080
بوش مندل67 اتوبوسی
8595
لاستیک موجگیر چاکداربزرگ اتوبوس ولو8595
7595
بوش مندل75کوتاه اتوبوسی7595
7445
لاستیک موج گیراتوبوس بنز7445
8736
جنت پایین رادیاتور مان8736
11056
شیلنگ روی رادیاتوراب11056
7735
کاوردسته دنده مان 7735
7281
ضربه گیر شاسی مان7281
7640
گردگیر دسته دنده مان7640
7721
منجیت واسط لوله هوا7721
11158
جنت آب 90درجه موتورمان11158
9592
سه راهی برگشت آب9592
10547
شیلنگ منبع اب رادیاتور مان10547
10137
میل فرمان کوچک مان10137
7891
دسته موتورمان 7891
9705
خنک کننده شیلنگ آب مان9705
8957
هفتی هشتی مان8957
14111
بوش جوشی سوراخ24 بیضی14111BPW
12092
بوش میل خروسک12092BPW
12087
درب سیبک میل ترمز12087BPW
12081
کیت تعمیری سیبک میل ترمز12081SAF
12042
سیبک میل ترمز12042SAF
11375
کرپی تخت ماموتی 11375
10982
هفتی هشتی ایویوکواسترالیس10982
10953
سیبک لیبردنده 10953
10886
FH13بوش مندل هفتی هشتی 10886
10191
FH13بوش فنر10191
10179
دستک مندل شاتونی FHتک10179
10145
سیبک میل فرمان بلندولوچپ کونیک کوچک10145
9476
قرقره تسمه سفت کن9476
9475
قرقره تسمه سفت کن9475
9473
قرقره تسمه سفت کن9473
9109
کیت بوش موج گیرجلومیدل باس 9109
9047
بوش موج گیرایویکو9047
8507
شیلنگ منبع انبساط آکتروس8507
8493
بوش پایه رادیاتورآکسور-آکتروس 8493
9699
شیلنگ خنک کننده پایین رادیات
کمپرسور1
کمپرسور باد دوقلو
سویپچ پرشر1
پرشور سویچ 170-200
سویپچ پرشر1
پرشور سوییچ 160-180
ریموت.jpg11
ریموت کابل 2.5 متری
شیربلوکی
شیر بلوکی
رطوبت گیر شیشه1
رطوبت گیر شیشه ای
رطوبت گیر فلزی
رطوبت گیربزرگ تنه فلزی
15024
دسته موتور جلوولو15024
13548
بوش پايه اتاق جلواکتروس13548
030.2
دیسک چرخ BPW بزرگ ایران کاوه
12847
12847 جقجقه ترمز اسکانیا چپ
13096
13096 دنده فلایول اکسور 13053/4
13089
13089دنده فلایویل اتگو13051
8285
بوش ولووFH12
8610
بوش مندل ولوواتوبوس8610
9462
9462 جای کاسه نمد مایلر
llllll copy.jpghhhh
لاستیک چاکدار 8813
10006
قرقره تسمه سفت کن 10006
13255
میل موج گیرعقب اتوبوس ولو13255
9338
میل فرمان بلند مان9338
8202
جک بالابرکابین مان8202
8581
شیلنگ بادگرم مان8581
10967
بوش مندل اسکانیا10967
10891
مهره سرپنیون آکسورکمپرسی10891
10144
سیبک میل فرمان بلندولوراست کونیک کوچک10144
10143
سیبک میل فرمان ولو10143
8213
بوش مندل 75تک8213FH
9016-1
کمک فنر استال 9016 SAF
9005
کمک فنر استال BPW 9005
10130-1
میل موجگیر اتوبوس اسکانیا 10130
تسمه
تسمه ها
7504
بوش موج گیرنیمه ایویکو7504
10931
سیبک لیبردنده اسکانیا10931
9325
هفتی هشتی ولو9325
8807
هفتی هشتی ولو8807
12167
گردگیر دسته دنده ولو FH 12167
9033
واشر تعمیری فنرعقب اسکانیا 9033
IMG_2816 copy
کمپرسور باد سواری IM 4122320018