بوش مندل 90 بلند 8174

سازنده: SEM
Hits: 537

OE Nr 81953016133S

Ball Joint (Kit)

D=90    d=23  AX=152 

ولوو

شم

SEM